Cazan pe peleţi 70 Kw şi instalaţie panouri solare

Deserveşte centrul de instruire şi formare profesională KOLPING din Caransebeş ca o soluţie prin excelenţă bazată pe energii regenerabile: cazan pe peleţi şi instalaţie solară, marca Hoval - Elveţia, coş de fum, marca Schiedel - Austria.

Date proiect

  • Suprafaţă de încălzit 1200 m2;
  • Nr. circuite de încălzire - 3;
  • Cazan pe peleţi, 70 kW - 1 buc. ;
  • Depozit de peleţi - 15 m3
  • Cos UniPlus Schiedel DN200 dublu, H15m

Instalaţie solară compusă din: panouri solare - 6 buc., boiler bivalent apă caldă menajeră - 1000 l, acumulator energie termică - 1000 l

incluzând automatizare completă a instalaţiei.

Rezultate concrete

Avantaje economice

  • Faţă de o centrală pe gaz, o astfel de instalaţie se amortizează într-un interval de 5 ani calendaristici

Avantaje ecologice

Scăderea emisiilor de noxe şi in mod special dioxid de carbon, cu ca.  35% faţă de centrale pe gaz

  • Scăderea consumului de oxigen cu 35% faţă de o centrală echivalentă pe gaz
  • Protejarea rezervelor de gaze naturale şi cele de oxigen
  • Asigurarea mediului sănătos pentru generaţiile următoare