Cazan pe lemne 50 Kw şi instalaţie panouri solare

Deserveşte centrul ecvestru din Sinca Noua, jud. Brasov ca o soluţie de reabilitare prin excelenţă bazată pe energii regenerabile: cazan pe lemne 50 kW Atmos (racordat in cascada la un cazan pe lemne 80 kW Viessmann deja existent), 2 boilere solare de 500 L, 3 acumulatoare termice (Puffere) de cate 1000 L şi instalaţie solară, de 16 mp.

Date proiect

 • Suprafaţă de încălzit 1100 m2;
 • Cazan pe lemne, 50 kW - 1 buc (racordat la cel existent de 80 kW);
 • Automatizarea completa incalzire cu senzor exterior;
 • Pompa de inalta eficienta Wilo Stratos 50/1-10
 • Instalaţie solară pentru preparare apa calda menajera si aport la incalzire compusă din: panouri solare - 8 buc., boiler bivalent apă caldă menajeră - 500 l (2 buc), acumulator energie termică - 1000 l (3 buc, din care 1 buc cu serpentina). incluzând automatizare completă a instalaţiei.

Rezultate concrete

 

Avantaje economice

 • Faţă de o centrala existenta, o astfel de reabilitare se amortizează într-un interval de 5 ani calendaristici

Avantaje ecologice

 • Scăderea emisiilor de noxe şi in mod special dioxid de carbon, cu ca. 35% faţă de situatia de dinaintea reabilitarii
 • Scăderea consumului de combustibil solid si de oxigen cu 35% faţă de situatia de dinaintea reabilitarii
 • Prelungirea duratei de viata al cazanului cu ca. 50%
 • Protejarea rezervelor de gaze naturale şi cele de oxigen
 • Asigurarea mediului sănătos pentru generaţiile următoare